Paraan ng pag apply

Maaaring mag apply sa aming application site para sa paunang interview. Kapag nakapasa sa paunang interview, ipapasa ng WISH ang kontrata para maipasa sa mga kumpanyang kliyente ng WISH. Nagbibigay rin ng kaukulang assistance ang WISH para sa mga nangangailangan ng paupahang apartment sa sarili nitong apartments para sa mga manggagawang nanunungkulan sa kumpanya.

Paraan ng pag apply
  • 080-3576-0643
    oras ng pagbubukas9:00~17:00(hindi kasali sabado at linggo)
  • Katanungan