Tungkol

Tungkol sa WISH

Pangalan ng kumpanya WISH CORPORATION
Nakatala bilang isang korporasyon Hunyo 1993
Binayarang halaga 50,000,000 Yen
Address Shizuoka ken Iwata shi Morimoto 607-2
President Koji Asano
Telephone Number 0538-36-2502
Mga linya ng negosyo Pagpapapasok ng mga tao sa mga pabrika Lisensiya para sa pagpapasok ng mga tao sa mga pabrika (22-301138)
Organisasyon ng suporta sa pagpaparehistro (19-000664)
Sangay Saiki Co. Ltd. ( kumpanyang namamahala ng mga paupahang tirahan)

Kasaysayan

1993 Nakatala bilang isang korporasyon sa Toyoda Iwata shi Shizuoka ken bilang pagawaan ng mga produktong goma. 1996 Naitatag ang ASSIST ONE
2008 Napalitan mula (KABU) KOSAI sa (KABU) LUSTER 2007 Nairehistro ang ASSIST ONE
2009 Nagsumite ng aplikasyon para sa lisensya ng pagpapapasok ng mga manggagawa na may dedikasyon sa trabaho
(Ang lisensyang ito ay magtatapos sa ika 30 ng Setyembre 2018)
2010 Naitatag ang negosyo sa pagpapadala ng mga empleyado sa mga pabrikang nangangailangan.
2019 Lisensya para sa pagpapapasok ng tao sa mga pabrika sa ilalim ng LICENSE NUMBER 22-301138 ay natanggap 2017 Nairehistro ang negosyo para sa specified labor
2022 May 1, 2022 Pinagsama ang ASSIST ONE at LUSTER at ito ay pinalitan ng WISH CORPORATION
Nakuha ang permit para sa negosyong pag papadala ng mga empleyado sa mga pabrika(派)22-301138
Nakuha ang permit para sa negosyong ahensya ng paid employment (22 - ユ - 300609)

Misyon

Layunin na tuparin ang mga pangngailangan sa mga manggagawa ng mga kliyente na patas at alinsunod sa batas.